Geschiedenis

Het begon allemaal 20 jaar geleden toen de families Lismont, Van Winghem en Vandeweyer het 22q11 leerden kennen omdat het syndroom bij een van hun kinderen, met uiteenlopende leeftijden, werd vastgesteld. Er word besloten om een oudervereniging op te richten die genoemd werd naar de kenmerken van het syndroom:

velo (gehemelte), cardio (hart) en faciaal (gezichtskenmerken) werd kortweg vecarfa.

Sinds de opstart van deze vereniging werd de fakkel al een aantal keer doorgegeven, telkens aan enthousiaste ouders, maar het doel bleef en blijft nog steeds hetzelfde:
een ontmoetingsplaats voor ouder creëren om de bekendheid van de chromosoomafwijking te verbreden en documentatie te verspreiden.